Passion for Timber

Klocek paletowy EUROBLOCK – produkt ekologiczny.


Zakłady w Unterbernbach, Lauterbach oraz Uelzen są "zakładami zintegrowanymi“. Oznacza to, że produkcja odbywa się w zakładzie tartacznym, dzięki czemu cenny surowiec jakim jest drewno jest w 100% utylizowany i gdzie występuje zamknięty łańcuch tworzenia wartości rozciągający się od dostawy okrąglaków aż po produkty końcowe.

Pozwala to na osiągnięcie decydujących korzyści:

  • Optymalna logistyka: wyjściowy materiał przeznaczony do produkcji jest dostępny bezpośrednio w zakładzie, dzięki czemu występuje redukcja procesów transportowych
  • Prawie 100%-owe wykorzystanie "ciepła odpadowego" w elektrowniach przyfabrycznych, a tym samym niezależność w przypadku wzrostu cen paliw kopalnych

100 % wykorzystania

Grafik Holzverwertung

Konsekwentne wykorzystywanie odpadów tartacznych oraz drewna z recykling umożliwiły uratowanie 1,5 miliona drzew.

Zapewnienie konkurencyjności firmy wymaga położenia wielkiego nacisku na utrzymanie zamkniętego łańcucha tworzenia wartości. W zakładach zintegrowanych Euroblock jako materiał wyjściowy do produkcji wykorzystywane są w 100% odpady tartaczne. W pozostałych zakładach Presswood wykorzystuje precyzyjnie materiał recyklingowy, co umożliwia oszczędności w zakresie cennych okrąglaków

Surowce

Verwertung von Holz Grafik

Klocki paletowe: Podstawowym materiałem produkcyjnym jest naturalne drewno drzew iglastych oraz przetworzone wióry z drewna pochodzącego z odzysku. W procesie prasowania klejonych wiórów pod wysokim ciśnieniem i przy wysokiej temperaturze produktem jest jednorodny, wysokogatunkowy materiał drewniany. Wytworzone w ten sposób klocki paletowe w połączeniu z zaletami desek pozyskiwanych z rosłych drzew (ugięcie i elastyczność) pozwalają wyprodukować palety o optymalnych właściwościach.

Klocki paletowe EUROBLOCK są wytwarzane według surowych norm jakościowych, a ich produkcję nadzoruje firma SGS-ControllCo. Dzięki doskonałym zaletom produktowym i użytkowym klocki paletowe EUROBLOCK uzyskały aprobatę EPAL oraz uznanych firm zajmujących się wynajmem palet.

Certyfikat

Certyfikat PFEC

Produkcja EUROBLOCK jest w sposób ciągły poddawana kontrolom instytutów zewnętrznych. Produkty powstają według ściśle określonych kryteriów. Ponadto produkty marki EUROBLOCK dysponują certyfikatem PEFC.

Certyfikaty możecie Państwo znaleźć tutaj w strefie pobierania.

Materiał wyjściowy do produkcji jest pozyskiwany z ekologicznych upraw leśnych. Wszystkie klocki dysponują certyfikatem PEFC. PEFC jest transparentnym, niezależnym systemem mającym na celu zapewnienie ekologicznego zarządzanie zasobami leśnymi, co czyni go międzynarodowym systemem "TÜV Las". Skrót PEFC pochodzi od angielskiej nazwy "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes", która oznacza "Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej".

PEFC Logo

Unterbernbach, Uelzen und Lauterbach

PEFC Logo

Ermelo

Accept
more...
This website uses cookies to improve its usability.