Passion for Timber

Najważniejsze korzyści

Palettenklötze Liefervorteile
 • Nie tworzą sie w nich rysy
 • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce przy magazynowaniu
 • Znikoma konieczność dokonywania napraw
Reißnagelbeständigkeit
 • Duży opór na wyciąganie gwożdzi
 • Wysoka trwałość
 • Stała jakość
leichter Transport von Palettenklötzen
 • Bardzo duże bezpieczeństwo eksploatacji przy zautomatyzowanej produkcji palet oraz w sterowanych komputerowo magazynach z wysokimi regałami
 • Gotowe do montażu
 • Zwiększona produktywność
 • Nie są konieczne inwestycje na w urządzenia odcinające i strugowe
 • Brak ścinek, oraz wybrakowanego towaru
Wasserbeständige Palettenklötze
 • Nie są konieczne nakłady na suszenie – wilgotność podczas dostawy: wynosi 8 %
 • Wyższa trwałość
 • Zachowują wymiary przy stalym poziomie wilgotności
 • Zachowują kształt przy wahaniach temperatury
Recyclbare Palettenklötze
 • Przjazny dla środowiska naturalnego produkt drzweny z wiórów z drzwe iglastych i starodrzweu/ materiału z recyklingu w pierwotnym stanie bez dodatków
 • Nie zawiera FCKW
 • Ulega degradacji biologicznej
no solid wood Material für Palettenklötze
 • Idealny spełniają wszystkie międzynarodowe wymagania dotyczące obróbki opakowań drewnianych – ISPM 15
 • Posiadaj zezwolenie EPAL oraz spełniają zarówno wymagania UE, jak i wymagania międzynarodowe dotyczące spedycji opakowan drewnianych
 • Nie jest konieczna obróbka SIREX
 • Nie są atakowane przez pleśń i owady
Accept
more...
This website uses cookies to improve its usability.