Zoek op

Contact

Uw aanvraag

Allgemeine Information zum Whistleblowing

Op basis van de zogenoemde 'Whistleblower-richtlijn', een EU-richtlijn "ter bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie melden", moeten bedrijven vanaf een bepaalde omvang een kanaal inrichten waar mensen zulke schendingen kunnen rapporteren. De Pfeiffergroup stelt u het bijgaande formulier ter beschikking om eventuele overtredingen vertrouwelijk te melden.

Deze richtlijn streeft ernaar om er een bijdrage aan te leveren dat het recht van de Unie wordt nageleefd door de vaststelling van gemeenschappelijke minimumnormen en schade voor getroffen bedrijven, personen en voor het publiek, te voorkomen en mogelijke misstanden en schendingen van de wet in een vroeg stadium op te sporen.

De richtlijn beschermt klokkenluiders die melding doen van schendingen tegen negatieve gevolgen op basis van het indienen van zo'n melding. In het bijzonder de volgende rechtsgebieden vallen onder het toepassingsgebied van de richtlijn: productveiligheid en -conformiteit, milieubescherming, de wet gegevensbescherming, verkeersveiligheid en het witwassen van geld.

In het belang van het bedrijf verzoeken we alle mogelijke wetsovertredingen onmiddellijk te melden.

Wilt u een schending van de wet (bijv. op het gebied van gegevensbescherming, milieuwetten of productveiligheid) of iets dergelijks melden? Hier kunt u een dergelijke overtreding rapporteren.

Vanzelfsprekend wordt uw onderstaande informatie vertrouwelijk behandeld.

Informatie over het voorval

Geef in dit veld alstublieft een uitgebreide omschrijving van de waargenomen gebeurtenis.

Aanvullende Informatie

Hier kunt u beeldmateriaal ter documentatie of andere toelichtende documenten uploaden. Toegestane bestandstypes: JPG, PNG, PDF, Word-bestand (.docx). Maximale bestandsgrootte 8 MB
volgend Bestand toevoegeb

Wijze van Contact

Vermeld alstublieft hier uw contactgegevens, zodat we u over deze betreffende kwestie kunnen informeren.
k verklaar ermee akkoord te gaan dat de hierboven vermelde persoonsgegevens gebruikt mogen worden om contact op te nemen. De vermelde gegevens worden uitsluitend gebruikt door de Pfeifer Group om contact op te nemen en ze worden niet doorgegeven aan derden. Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn toestemming op elk gewenst moment via een e-mail aan datenschutz@pfeifergroup.com kan herroepen en dat mijn gegevens onder voorbehoud van het intrekken van mijn toestemming voor het genoemde doeleinde worden opgeslagen, totdat ze voor het realiseren van dit doeleinde niet meer nodig zijn.
Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.