Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje o nieprawidłowościach (sygnalista)

ogólne informacje dotyczące nieprawidłowosci

Z powodu przepisów UE dotyczących praw i ochrony Sygnalistów zgłaszajacych nieprawidłowości w firmie , pracodawca musi stworzyc kanał przekazywanie takich poufnych informacji. Firma Pfeifer tworzy ten formularz aby zachować anonimowość zgłaszającego. Celem tej dyrektywy jest pomoc w osiągnięciu nowych standartów zgodnych z prawem unijnym poprzez określenie wspólnych minimalnych standardów i zapobieżenie szkodom dla przedsiębiorstw i osób, których to dotyczy, a także zidentyfikowanie ewentualnych skarg i naruszeń prawa na wczesnym etapie. Prawo chroni sygnalistów, którzy zgłaszają naruszenia prawa, przed negatywnymi konsekwencjami dokonania zgłoszenia. Zakres ochrony dyrektywy obejmuje w szczególności następujące obszary prawa: bezpieczeństwo produkcji i zgodność produktów, ochrona środowiska, prawo ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo ruchu drogowego, pranie pieniędzy.

W trosce o dobro firmy prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich naruszeń prawa.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie (np. przeciwko ochronie danych osobowych lub ochrony środowiska, bezpieczeństwa produkcji ) lub podobny ? Możesz zgłosić takie naruszenie tutaj.

Informacje podane poniżej będą oczywiście traktowane jako poufne.

informacje o zdarzeniu

proszę obszernie opisac w tym polu obserwowany przebieg zdarzenia.

Dodatkowe informacje

tutaj można załączyc zdjecia i inne dokumenty które dotycza zgłoszenia. Dopuszczalny format JPG, PNG, PDF, Word, wielkosc plików max .8 MB
inne dane dołączyć

Kontakt

Proszę napisac możliwą formę kontaktu i własne dane kontaktowe w przypadku pytań
Niniejszym wrażam zgodę na wykorzystanie podanych wyżej danych osobowych w celach kontaktowych. Podane dane będą wykorzystywane przez Grupę Pfeifer wyłącznie do celów kontaktowych i nie będą przekazywane osobom trzecim. Jest mi wiadome, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@pfeifergroup.com, jak również tego, że moje dane będą przechowywane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, chyba że wcześniej wycofam zgodę na ich przechowywanie.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.