Innovation in Motion
Do portalu serwisowego B2B

Perfekcja jako standard

Produkt High-Tech

Na najnowocześniejszych liniach produkcyjnych EUROBLOCK powstaje produkt High-Tech. Produkcja przemysłowa zgodnie z najnowszą techniką oraz całościowy system kontroli zapewniają nieprzerwanie najwyższy standard jakościowy.

Proces wytwarzania

W procesie produkcyjnym odpady tartaczne i drewno z recyklingu jest obrabiane w celu nadania wiórom odpowiedniej geometrii. Techniczne suszenie zapewnia potem wilgotność drewna poniżej 5 %. Następnie zrębki i drobne wióry są nasączane spoiwem metodą opracowaną własnymi siłami, mieszane i prasowane w sposób ciągły, tworząc stabilny materiał. Potem następuje przycinanie na wymaganą wysokość klocka - zależnie od zapotrzebowania.

Surowiec & zrównoważony produkt

Szczegóły produkcji

Klocki paletowe z odpadów tartacznych
Klocki paletowe z drewna z recyklingu

Tartak i młyn

Przetarcie Kłody i potem rozdrabnianie odpadów w młynie młotkowym na dokładnie zdefiniowany rozmiar zrębków

Skrawanie

Dostarczone drewno z recyklingu jest wstępnie sortowane i rozdrabniane na wymaganą wielkość wiórów

Suszarnia

Suszenie techniczne, aż do osiągnięcia wymaganej wilgotności poniżej 5 %

Usuwanie przypadkowych przedmiotów

Wszystkie przypadkowe przedmioty i składniki nie-drzewne są wysortowywane skanerem przemysłowym i systemem magnetycznym

Nasączanie spoiwem

Mieszanie zrębków z wiórami, aplikacja kleju i utwardzacza

Suszarnia

Suszenie techniczne, aż do osiągnięcia wymaganej wilgotności resztkowej poniżej 5 %

Prasa

Prasowanie w sposób ciągły

Nasączanie spoiwem

Mieszanie zrębków z wiórami, aplikacja kleju i utwardzacza

Piła

Przycinanie na wymaganą wysokość klocka, potem kontrola wymiarów i gęstości każdego pojedynczego klocka

Prasa

Prasowanie materiału w matrycach metodą cyklicznego formowania, następnie kontrola dokładności wymiarów i gęstości każdego pojedynczego klocka

Paletowanie

Chłodzenie, układanie stosów i zapakowanie klocków w folię ochronną

Staplowanie

Chłodzenie, układanie warstw klocka i zapakowanie klocków w folię ochronną

Zarządzanie jakością

Klocki paletowe EUROBLOCK są produkowane według najwyższych kryteriów jakościowych. Produkcja przemysłowa na najnowszym poziomie techniki gwarantuje utrzymywanie stałego wysokiego standardu. Kompletny wewnętrzny i peryferyjny system zabezpieczenia jakości i kontroli jest nieodłączną częścią wszystkich etapów procesu.

Moc produkcyjna

Zdefiniowane wewnętrzne nadzorowanie jakości i procesów

  • Pomiary online zastosowanych ilości wiórów i kontrolna proporcji mieszanki
  • Bieżąca kontrola online wilgotności
  • Kontrola wielkości wiórów i struktury wiórów
  • Ciągłe nadzorowanie zastosowanej ilości spoiwa
  • Nadzorowanie parametrów prasowania
  • 100 % kontrola masy w trybie In-Line i wysokości klocków po przycięciu na wymiar
  • Kontrola wizualna podczas chłodzenia
  • Wewnętrzna kontrola gęstości, oporu wyciągania gwoździ, chłonności wody, pęcznienia i deformacji we własnym laboratorium
youtube

Klocki paletowe i tarcica opakunkowa

EUROBLOCK

Zobacz film