Innovation in Motion
Do portalu serwisowego B2B

Perfekcja jako standard

Produkt High-Tech

Na najnowocześniejszych liniach produkcyjnych EUROBLOCK powstaje produkt High-Tech. Produkcja przemysłowa zgodnie z najnowszą techniką oraz całościowy system kontroli zapewniają nieprzerwanie najwyższy standard jakościowy.

Proces wytwarzania

W procesie produkcyjnym odpady tartaczne i drewno z recyklingu jest obrabiane w celu nadania wiórom odpowiedniej geometrii. Techniczne suszenie zapewnia potem wilgotność drewna poniżej 5 %. Następnie zrębki i drobne wióry są nasączane spoiwem metodą opracowaną własnymi siłami, mieszane i prasowane w sposób ciągły, tworząc stabilny materiał. Potem następuje przycinanie na wymaganą wysokość klocka - zależnie od zapotrzebowania.

Surowiec & zrównoważony produkt

Szczegóły produkcji

Klocki paletowe z odpadów tartacznych
Klocki paletowe z drewna z recyklingu

Tartak i młyn

Przetarcie Kłody i potem rozdrabnianie odpadów w młynie młotkowym na dokładnie zdefiniowany rozmiar zrębków

Skrawanie

Dostarczone drewno z recyklingu jest wstępnie sortowane i rozdrabniane na wymaganą wielkość wiórów

Suszarnia

Suszenie techniczne, aż do osiągnięcia wymaganej wilgotności poniżej 5 %

Usuwanie przypadkowych przedmiotów

Wszystkie przypadkowe przedmioty i składniki nie-drzewne są wysortowywane skanerem przemysłowym i systemem magnetycznym

Nasączanie spoiwem

Mieszanie zrębków z wiórami, aplikacja kleju i utwardzacza

Suszarnia

Suszenie techniczne, aż do osiągnięcia wymaganej wilgotności resztkowej poniżej 5 %

Prasa

Prasowanie w sposób ciągły

Nasączanie spoiwem

Mieszanie zrębków z wiórami, aplikacja kleju i utwardzacza

Piła

Przycinanie na wymaganą wysokość klocka, potem kontrola wymiarów i gęstości każdego pojedynczego klocka

Prasa

Prasowanie materiału w matrycach metodą cyklicznego formowania, następnie kontrola dokładności wymiarów i gęstości każdego pojedynczego klocka

Paletowanie

Chłodzenie, układanie stosów i zapakowanie klocków w folię ochronną

Staplowanie

Chłodzenie, układanie warstw klocka i zapakowanie klocków w folię ochronną

Zarządzanie jakością

Klocki paletowe EUROBLOCK są produkowane według najwyższych kryteriów jakościowych. Produkcja przemysłowa na najnowszym poziomie techniki gwarantuje utrzymywanie stałego wysokiego standardu. Kompletny wewnętrzny i peryferyjny system zabezpieczenia jakości i kontroli jest nieodłączną częścią wszystkich etapów procesu.

Moc produkcyjna

Zdefiniowane wewnętrzne nadzorowanie jakości i procesów

  • Pomiary online zastosowanych ilości wiórów i kontrolna proporcji mieszanki
  • Bieżąca kontrola online wilgotności
  • Kontrola wielkości wiórów i struktury wiórów
  • Ciągłe nadzorowanie zastosowanej ilości spoiwa
  • Nadzorowanie parametrów prasowania
  • 100 % kontrola masy w trybie In-Line i wysokości klocków po przycięciu na wymiar
  • Kontrola wizualna podczas chłodzenia
  • Wewnętrzna kontrola gęstości, oporu wyciągania gwoździ, chłonności wody, pęcznienia i deformacji we własnym laboratorium
youtube

Klocki paletowe i tarcica opakunkowa

EUROBLOCK

Zobacz film
Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.