Innovation in Motion
Do portalu serwisowego B2B

Na całym świecie

Solidna baza międzynarodowej logistyki towarów

EUROBLOCK stawia od dziesięcioleci na spełnienie najwyższych norm jakościowych w tej branży. Bieżąca kontrola prowadzona przez wewnętrzne i zewnętrzne placówki kontrolne i systemy gwarantują stabilność i wytrzymałość na potrzeby przemysłowe. W związku z tym, klocki paletowe EUROBLOCK są używane w otwartych i zamkniętych systemach paletowych, jak również w logistyce towarów dużych przedsiębiorstw.

Wewnętrzne i zewnętrzne zarządzanie jakością

Klocki paletowe Euroblock są wytwarzane według surowych kryteriów jakościowych. Obok ciągłej wewnętrznej kontroli jakości, produkt jest też kontrolowany przez SGS. Firma SGS zalicza się do wiodących przedsiębiorstw na świecie w zakresie testów i certyfikacji produktów.

Kontrolowane przez SGS

  • Gęstość
  • Opór wyciągania gwoździ
  • Chłonność wody
  • Pęcznienie
  • Deformacja
Atesty
  • UIC / EPAL
  • APME
  • Przemysł szklarski
  • CHEP
Licencja EPAL

Certyfikat European Pallet Association (EPAL) umożliwia zastosowanie palet w największym systemie pooling w Europie i gwarantuje jakość nośników towarów. Klocki paletowe Euroblock uzyskały licencję EPAL i są stosowane w licznych wielkich systemach wynajmu palet oraz przez dużych odbiorców końcowych.

Ekologiczna gospodarka leśna

Surowiec wyjściowy do produkcji klocków paletowych pochodzi z ekologicznej gospodarki leśnej. Wszystkie klocki posiadają certyfikat PEFC jest transparentnym, niezależnym systemem mającym na celu zapewnienie ekologicznego zarządzanie zasobami leśnymi, co czyni go międzynarodowym systemem "TÜV dla lasów". Skrót PEFC pochodzi od angielskiej nazwy "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes", która oznacza "Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej".