Wyszukiwanie

Na całym świecie

Solidna baza międzynarodowej logistyki towarów

EUROBLOCK stawia od dziesięcioleci na spełnienie najwyższych norm jakościowych w tej branży. Bieżąca kontrola prowadzona przez wewnętrzne i zewnętrzne placówki kontrolne i systemy gwarantują stabilność i wytrzymałość na potrzeby przemysłowe. W związku z tym, klocki paletowe EUROBLOCK są używane w otwartych i zamkniętych systemach paletowych, jak również w logistyce towarów dużych przedsiębiorstw.

Wewnętrzne i zewnętrzne zarządzanie jakością

Klocki paletowe Euroblock są wytwarzane według surowych kryteriów jakościowych. Obok ciągłej wewnętrznej kontroli jakości, produkt jest też kontrolowany przez SGS. Firma SGS zalicza się do wiodących przedsiębiorstw na świecie w zakresie testów i certyfikacji produktów.

Kontrolowane przez SGS

  • Gęstość
  • Opór wyciągania gwoździ
  • Chłonność wody
  • Pęcznienie
  • Deformacja
Licencja EPAL

Certyfikat European Pallet Association (EPAL) umożliwia zastosowanie palet w największym systemie pooling w Europie i gwarantuje jakość nośników towarów. Klocki paletowe Euroblock uzyskały licencję EPAL i są stosowane w licznych wielkich systemach wynajmu palet oraz przez dużych odbiorców końcowych.

Atesty
  • UIC / EPAL
  • APME
  • Przemysł szklarski
  • CHEP

Ekologiczna gospodarka leśna

PEFC
Kod licencji: PEFC/30-32-112

Podstawowy materiał do produkcji klocków paletowych pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Wszystkie klocki posiadają certyfikat PEFC (Certyfikat o nr. CH09/2251.00).

PEFC jest przejrzystym i niezależnym systemem gwarantującym zrównoważoną eksploatację lasów i dlatego jest rodzajem globalnego „znaku jakości lasów”. PEFC to skrót od angielskiej nazwy „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”, Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Lasów.

FSC®
Kod licencji: FSC-C127 107

Klocki paletowe produkowane w Ermelo posiadają 100% certyfikat FSC® (Certyfikat o nr. SGSCH-COC-030044). Forest Stewardship Council to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialną gospodarkę leśną na całym świecie. FSC® mówi o odpowiedzialnej gospodarce leśnej, która w zrównoważony sposób uwzględnia aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Skup, kruszenie odzyskanego materiału (pokonsumenckie), do prasowania i sprzedaży sprasowanych klocków i palet (FSC® Recycled 100%) przy użyciu systemu transferowego.